Dyd İnşaat | Kat Karşılığı Sık Sorulan Sorular
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile verilen yerlerle ilgili sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ve bir çok sorunun cevabına ulaşabilirsiniz
Kat Karşılığı Sık Sorulan Sorular, kat karşılığı, sık sorulan sorular,
441
page-template-default,page,page-id-441,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-dyd İnşaat,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Kat Karşılığı

Kat Karşılığı Sık Sorulan Sorular

Kat Karşılığı Sık Sorulan Sorular

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile verilen yerlerle ilgili sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

A’dan Z’ye kadar, inşaatın malzemelerinin marka ve sınıfını da belirtmek sureti ile teknik şartnamesi hazırlanmalıdır. İnşaatın iskan izni alınmasına kadar süresi belirlenmeli, gecikme halinde gecikmeden dolayı uygulanacak cezai şart net olarak belirlenmelidir. En önemlisi krokisi de çizilmek sureti ile hangi bağımsız bölümlerin kime ait olacağının sözleşmede belirtilmesi lazımdır. Müteahhide karşı yeterince güven oluşmamış ise topraktan hisse verilmemeli, inşaatın seviyesine göre tek tek kat irtifak tapusunun verilmesi kararlaştırılmalıdır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmalı ve şartlar özenle seçilmelidir. Mümkün ise bir hukukçudan yardım alınmalıdır.
Bu sözleşmede şunlar olmalıdır,
İnşaatın başlama tarihi
İnşaatın bitiş tarihi
Kaç dairenin müteahhide kaç dairenin arsa sahibine kalacağı
Özel şartlar
Gerekli makamlara müracaat şartı (TEK, İSKİ, İGDAŞ vs.)
Feshi gerektiren durumlar
Resmi kurumlardaki masraflar vs.

 

Kat irtifakı nedir?
Bir arsanın üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olarak yapılacak bir inşaatın proje tasdikinden sonra kat mülkiyetine geçişe esas olacak şekilde bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne kaydı demektir.

 

Kat mülkiyetine geçişi kimler talep edebilir?
Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak hakkı sahiplerinden biri tarafından istenebilir.

 

Yapının tamamlanması ne zaman gerçekleşebilir?
Yapının tamamlanması iskan izninin alınması ile gerçekleşebilir.

 

Kat mülkiyeti tesisi için hangi belgeler gerekir?
Kat mülkiyeti tesisi için şu belgeler gerekir:

a) Ana gayrimenkulün, dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açıkça gösterilmek sureti ile bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ana gayrimenkulün maliki bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu, belediyece tasdik olunan proje veya çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet ile yapı kullanma belgesi.
b) Ana gayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13*18 ebadında belediyece tasdikli fotoğraf.
c) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran valilik veya malikleri tarafından imzalanmış bir yönetim planı.
d) Dilekçe ve arsa paylarını gösterir liste.

 

Bağımsız bölümlere arsa payları hangi ölçümlerde verilir?
Bağımsız bölümlere arsa payları, rayiç değeri ile orantılı olarak verilir.