Dyd İnşaat | Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı
Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar,
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı, kentsel dönüşüm, taşınma yardımı, nakliye
482
page-template-default,page,page-id-482,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-dyd İnşaat,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.

Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.
Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.
Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

Kira Yardımı Başvuruları

Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma,
Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Müdürlüğümüze yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Kira Yardımları

Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,
Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır.

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

Malikler İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler

Tapu fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

(Tapu üzerinde bağımsız bölüm belli ise sadece tapu fotokopisi yeterlidir. )

(Tapu arsa paylı ise riskli binada oturduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait) veya çevre temizlik, emlak vergisi dekontu )

Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)
Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru formu (Riskli yapı EK-1) ve (Riskli alan EK-1)

Kiracılar İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)
Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalın nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)
Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
Başvuru formu (Riskli yapı EK-2) ve (Riskli alan EK-2)

İş Yeri Kiracıları İçin Kira Başvurusunda İstenen Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Riskli binada olduğuna dair vergi levhası
Tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası
Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)
Başvuru formu (Riskli yapı EK-3) ve (Riskli alan EK-3)

NOT

Vekalet ile başvurularda vekaletnamede “6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresi yazılacak.
ARAAD net yazılımından alınacak Riskli Bina Tespit Raporu inceleme formu bakanlıkdan alınacak.
Başvuru formunda doldurulması gereken Banka Hesap Numarası (IBAN) başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.